Ajankohtaista

Vanhusten hoivapalvelut tuovat helpotuksen omaisille

Suuri osa suomalaisista, arviolta 700 000 työssäkäyvää hoitaa iäkkäitä vanhempiaan oman päivätyön ja perheen arjen lisäksi. Omia vanhempia halutaan auttaa ja tehdä arjen askareet esimerkiksi vierailujen yhteydessä. Pikkuhiljaa kehittyy lapsen ja vanhemman välinen hoitosuhde ja lapsi alkaa toistaa omaishoitajan roolia huomaamattaan.

Työssäkäyville omien vanhempien hoitaminen on kuitenkin hyvin raskasta elämänvaiheessa, jossa oma ura ja omat lapset tarvitsevat myös aikaa ja sitoutumista. Tutkijat epäilevät, että pahimmillaan tämä voi johtaa liian varhaiseen eläköitymiseen, koska omien vanhempien hoitaminen kuluttaa päivätyössä jaksamista.

Asia ei ole kovin yksiselitteinen, kun kysymyksessä ovat taloudelliset, inhimilliset ja poliittiset kiemurat. Monet yksilölliset ja yhteiskunnalliset seikat ohjailevat sitä kuinka vanhuuden mukanaan tuomien toimintakyvyn esteiden kanssa menetellään.

Vaasan Senioripalvelun yrittäjä Sirpa Rintalan mielestä tärkeintä olisi, että vanhus saisi nauttia läheistensä seurasta myös ilman hoitotyön tuomaa rasitetta. – Ihminen kaipaa rupattelua ja yhdessäoloa. Välttämätön ja usein raskaskin hoivatyö ja siivous vievät aikaa ja voimia paineettomalta yhdessäololta.

– Kun lapsesta tulee velvollisuudesta vanhemman hoitaja, on hyvinvointiyhteiskunta kaksinkertaistanut taakkansa työssäkäyvälle perheelliselle.

Kotipalvelulle ja -sairaanhoidolle on saatava riittävästi tukea

Sirpa Rintalan mukaan julkisessa keskustelussa korostetaan kotihoitopalvelujen merkitystä. Sen arvo ja mukanaan tuoma säästö laitospaikoista tiedostetaan, mutta tukea ja toteutusta ei aina saada kohdalleen.

Yksi ongelma on kuntien talous. – Yksityiseen kotihoivaan ja -palveluun jaettavia palveluseteleitä on viime vuosina vähennetty. Toisaalta vuoden 2015 alusta alkaen palvelusetelien käyttö laajennetaan kotipalvelusta myös kotisairaanhoidon palveluihin. – Toivottavasti muutos kasvattaa käyttölaajuuden lisäksi myös jaettavien palvelusetelien määrää.

Yksityinen palvelu ei suinkaan tule aina julkisen puolen palveluja kalliimmaksi. – Kannattaa tehdä vertailua näiden kahden välillä. Hintojen vertailu on perusteltua esimerkiksi kotikäyntien kohdalla.

– Kaikilla pitäisi olla oikeus hyvään kotihoitoon. Se, että kotiin ei saada hoitajaa järjestettyä, ei saisi olla ainoa syy laitoshoidolle.

Aikuiset lapsetkin voivat ostaa vanhemmilleen kotihoidonpalveluita. Silloin palveluntilaajan kannattaa hyödyntää esimerkiksi kotitalousvähennystä, joka tuo merkittävän rahallisen helpotuksen.
Moniammatillisuus on yksityisen palveluntarjoajan vahvuus

Sirpa Rintalan vanhusten hoivatyöhön keskittyvä yritys on moniammatillinen yhteisö, jossa vanhukset kohdataan niin sairaanhoidon, siivouksen kuin hoivapalvelujen merkeissä.

-Sairaanhoidollisina toimenpiteinä teemme esimerkiksi haavanhoidot, lääkitsemisen, ompeleiden poiston ja otamme verinäytteet. Samalla keitämme aamun puuron tai autamme peseytymisessä, jos asiakas niin haluaa. Avustamme ihan kaikenlaisten arkisten askareiden kanssa siivouksesta yhteiseen kaupassakäyntiin. Tärkeää on myös kuntouttava työote ja ennaltaehkäisevä asiakkaan voinnin tarkkailu.

Vaasan Senioripalvelulta voi ostaa myös yksittäisiä palveluita. Niiden avulla omaiset ja omaishoitajat saavat hetken omaa aikaa ja tauon hengähtää kodin ulkopuolella. Jokaisen ihmisen elämä ja terveys on ainutlaatuinen.