Tietosuojaseloste

Laadittu 15.2.2021

Tämä on 1. Vaasan Senioripalvelu Oy:n (myöhemmin Senioripalvelu) ja henkilötietolain (10 ja 24 §) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste, jossa kerromme Senioripalvelun asiakkaiden henkilötietojen käsittelystä.

Tämä tietosuojaseloste kuvaa mitä tietoja keräämme asiakkaistamme, mihin tarkoitukseen käytämme tietoja ja kuinka suojaamme kerättyjä tietoja. Huomioithan että ostotilanteessa ja/tai tilaamalla mahdollisen uutiskirjeemme annatte suostumuksen tietojen tallennukseen.

Pidätämme oikeudet tietosuojaselosteen muutoksiin ja päivittämiseen.

1.    Rekisterinpitäjä

1.Vaasan Senioripalvelu Oy
2409326-4
Hovioikeudenpuistikko 3 B
65100 Vaasa
info@senioripalvelu.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

1.Vaasan Senioripalvelu Oy
Sirpa Rintala
044 589 5001
sirpa.rintala@senioripalvelu.fi

3.    Rekisterin nimi

Senioripalvelun asiakasrekisteri

4.    Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja analytiikan tallentamiseen. Tietoja käytetään myös toiminnasta tiedottamiseen, mikäli asiakas on sen sallinut. Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

5.    Rekisterin tietosisältö

Verkkosivulla olevien lomakkeiden kautta tallennetaan rekisteriin seuraavia tietoja: asiakkaan nimi, puhelinnumero, sähköposti sekä palvelu, josta asiakas on ilmaissut kiinnostuksensa.

Lisäksi keräämme verkkosivun käytöstä havainnoituja ja analytiikan avulla johdettuja tietoja kuten selaustiedot ja päätelaiteen tunnistetiedot (kts. tarkemmin alla kohta “Evästeiden käyttö”).

6.    Säännönmukaiset tietolähteet

Tietojen lähde on pääasiallisesti käyttäjä itse. Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään verkkosivun yhteydenottolomakkeen lähetyksen yhteydessä.

7.    Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteen hoitamiseen.

8.    Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9.    Tietojen säilytys

Senioripalvelu säilyttää asiakastietoja toistaiseksi asiakassuhteen säilymisen ajan. Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa rekisteristä.

10.   Evästeiden käyttö

Käytämme evästeitä (“cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita. Evästeiden avulla kerätään tietoa kävijäliikenteestä ja parannetaan palvelun käyttökokemusta käyttäjän tietokoneella. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen.

Keräämme evästeiden avulla kävijätietoja analytiikka- ja personointitarkoituksiin kolmansien osapuolten kanssa. Käytetty tieto on anonymisoitua. Hyödynnämme sivustoomme liittyvässä analytiikassa Google Analyticsia. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä.

11.   Rekisterin suojauksen perusteet ja turvatoimet

Asiakasrekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Asiakastiedot kerätään suojattuun sähköiseen tietokantaan, jonne kirjautuminen edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnuksen asiakasrekisteriin voi myöntää vain sen pääkäyttäjä, joka määrittää myös rekisterin käyttöoikeustason käyttäjille.

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Tietoja käsittelee vain Senioripalvelun henkilökunta, joiden toimenkuvaan se kuuluu ja joita sitoo salassapitovelvollisuus. Asiakastietoja säilytetään sähköisesti ja turhat paperitulosteet tuhotaan asianmukaisesti.

12.  Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakas voi pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoista, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Tietoja voi pyytää ottamalla meihin yhteyttä sähköpostilla. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa tai muokkausta. Asiakkaalla on lisäksi oikeus kieltää tietojensa käsittely markkinointia varten. Tietojen käsittelyn rajoitusta koskeva pyyntö tulee esittää sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista kuten kirjanpitoa koskevien vastuiden toteutumiseksi tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

13.  Yhteydenotto

Voit ottaa yhteyttä sähköpostilla: info@senioripalvelu.fi