Medicinska tjänster

Lääkäri 24/7

Till jouren är det oftast en längre väg, köandet tar tid och en sjukdom kan inträffa vilket klockslag som helst. På grund av detta är det möjligt, genom vårt företag, att få distansläkartjänster direkt hem till kunden dagligen mellan kl. 08.00 – 23.00. 


En sköterska stödjer en läkare i undersökningarna med hjälp av distanskontakt. Till tjänsten hör även förnyandet av recept.

Hemservice / hemvård

Läs mer

Hemsjukvård

Läs mer

Ärenden och utomhusvistelse

Läs mer

Städning och gårdsskötsel

Läs mer

Massage

Läs mer

Medicinska tjänster

Läs mer

Övriga tjänster och info

Läs mer