Rekrytering

Vill du bli en av oss?

Kom och jobba hos oss

1.Vasa Seniorservice Ab är en arbetsplats där alla mår bra. Vi vill vara ett företag som förtjänar såväl de anställdas som kundernas förtroende.

I Seniorservices verksamhetsmodell förenas årtiondens erfarenhet av hemservice, hushållsarbeten och hemsjukvård på ett ändamålsenligt sätt. Vi planerar vår verksamhet så att vi kan hålla vad vi lovar. Våra anställda är utbildade proffs på sina områden, vill du bli en av oss?

Skicka oss en fritt formulerad ansökan. Bifoga en normal CV (utbildning, språkkunskaper, arbetserfarenhet osv.), och berätta också om dig själv: hurudan är du, vilka är dina intressen och vad har du för planer. Berätta också vilka saker som är viktiga för dig i livet.

”Var och ens egna styrkor beaktas. Teamarbetet hos oss är okomplicerat och betjänar alla parter. Humor och humanitet hör till i vår arbetsgemenskap”

:hugging_face:

”Arbetet är mångsidigt och det är roligt att komma på jobb, tack vare härliga arbetskamrater”

”Arbetskamraterna är alltid redo att hjälpa, kommunikation är en av vårastyrkor och det känns alltid bra att gå till jobbet, eftersom arbetsklimatet är positivt. Individualitet respekteras och allas prestationer värdesätts”

:blush:

”Vi har ett bra arbetsklimat och det är roligt att gå till arbetet” :smiling_face_with_3_hearts:

”Det här måste genast delas till alla.En anhörig sa att vi är ett fint gäng –alla vårdare verkar i sitt kall.:heart:

Man ser att Sirpa och Erkki tar hand om oss och värdesätter både sina anställda och sina kunder. Det sägs att allt detta syns utåt.”  :hugging_face:

” Jag måste säga att som företagare sköter du saker och ting verkligt bra och som arbetsgivare är du bäst och kämpar hårt. Lycka till i framtiden” :muscle::skin-tone-4::muscle::skin-tone-4:

” Skulle det vara bra att tillägga att arbetsgivarna är trevliga och flexibla” :heartpulse:

”På arbetsplatsen har man möjlighet att utvecklas och samtidigt se resultat. Arbetet känns inte som ett arbete när arbetsklimatet är internationellt och verkligt bra. Varje arbetstagare, och också arbetsgivaren är närvarande i det dagliga livet som en påverkare och aktör och detta syns också på arbetsplatsen. Arbetstiden är flexibel och önskemål beaktas och du blir sedd. Den bästa arbetsplatsen jag någonsin haft.”

Vi erbjuder våra anställda följande förmåner:

  • Lön i enlighet med Kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen, som är förhandlingsbar
  • Trevliga arbetskamrater och bra arbetsklimat
  • Flexibla arbetstider
  • Möjlighet att använda företagets bil
  • Parkeringsförmån i Vasa
  • Massage för arbetstagarna
  • Semesterstöd i Holiday Club-objekt
  • Gymkort

Vår personal har:

önskan att vidta åtgärder

Vi har grunderna i ordning och saker görs systematiskt. Vi är inte maskiner, vi är närvarande och anpassar oss till alla situationer.

arbetsutbildning och färdigheter

Personalens professionalism är oerhört viktigt för oss. Oavsett om du har flyttat hit, lokal, ung eller gammal, har alla färdigheterna att göra sitt jobb.

förmåga att sätta sig i kundens position

Vi vill att vår personal ska behandla våra kunder som sina egna föräldrar; respektfullt och med värdighet. Varje möte med en kund är sant och äkta.