Vårdgivare

Närståendevårdare har enligt lag rätt att ta ut tre lediga dagar per månad.

Närståendevårdare har enligt lag rätt att ta ut tre lediga dagar per månad. Vikariering inom närståendevården omfattar alla hemservice- och hemsjukvårdsarbeten och dessutom hjälp vid utomhusvistelse. Servicesedlar kan användas för att betala vikariering inom närståendevården. Se mera om servicesedel för närståendevård.

Kom överens med oss om en vikarie för närståendevårdaren, Sirpa.