Utskrivning från sjukhuset

Vasa seniorservice samarbetet med dem som skriver ut patienter från sjukhuset och med anhöriga.

Vasa seniorservice samarbetet med dem som skriver ut patienter från sjukhuset och med anhöriga. Vi kan enligt avtal ta emot en person som skrivs ut från sjukhuset vid sjukhuset eller i hemmet. Vi sköter hela utskrivningen ensamma eller tillsammans med de anhöriga. Vi ser till att rätta mediciner tas genast och vi planerar den fortsatta vården och besöken tillsammans med kunden eller de anhöriga.

Ring oss så planerar vi tillsammans, Sirpa.