Personlig assistans för personer med funktionsnedsättning

En personlig assistent fungerar som stöd för en gravt handikappad person.

En personlig assistent fungerar som stöd för en gravt handikappad person. Assistenten hjälper kunden med dagliga sysslor och möjliggör till exempel självständigt boende.  Assistans betyder hjälp i anslutning till exempelvis arbete, studier, social växelverkan, hobbyer, transporter, påklädning, tvättning, måltider och utomhusvistelse.

Vår personal fungerar också som personliga assistenter åt gravt handikappade. Bland våra anställda finns också en manlig assistent, vars hjälp kan behövas till exempel vid vattenterapi i simhallen.

Enligt handikappservicelagen har gravt handikappade rätt till en personlig assistent. Servicen kan betalas med servicesedel eller kommunens betalningsförbindelse.

Ta kontakt så diskuterar vi mera,  Sirpa.