Ifyllande av och råd om stödansökningar

- Kom till oss om du vill få blanketterna snabbt och enkelt ifyllda

Många äldre och anhöriga upplever att stödansökningarna är en djungel. Kom till oss om du vill få blanketterna snabbt och enkelt ifyllda. Vi vet vilka bidrag det finns att söka och vilka bidrag var och en har rätt till. Vi har blanketter eller så fyller vi i dem tillsammans på nätet. Vi ger också råd om vart blanketterna ska inlämnas, vi känner till behandlingstiderna och kontaktpersonerna. Vi ger också råd om vilka blanketter, bilagor eller intyg som behöver skaffas. Du sparar mycket tid när du inte behöver söka och ta reda på saker själv. Ta kontakt och boka tid genast!

Pris: 59 € (inkl. moms) ifyllande av ansökan för kunden eller en timmes rådgivning.

Se här vilka stödansökningar vi ger råd om:

  • Vårdbidrag, förhöjt vårdbidrag, specialvårdbidrag för pensionstagare
  • Ansökan om handikappbidrag,
  • Ansökan om transportservice för personer med nedsatt funktionsförmåga och gravt handikappade
  • Ansökningar i anslutning till stöd för närståendevård.
  • Rådgivning i anslutning till medicinsk rehabilitering: t.ex. hörapparat, stödstrumpor, hjälpmedel för synskadade, ansökan om medicinsk rehabilitering.
  • Rådgivning om anskaffning av sjukvårdsartiklar.
  • Ifyllande av ansökan om trygghetstelefon.

Tjänster

Hemservice / hemvård

Läs mer

Hemsjukvård

Läs mer

Ärenden och utomhusvistelse

Läs mer

Städning och gårdsskötsel

Läs mer

Massage

Läs mer

Medicinska tjänster

Läs mer

Ifyllande av och råd om stödansökningar

Läs mer