Hushållsavdrag

Man kan få hushållsavdrag om man låter utföra hushålls- eller vårdarbete

Man kan få hushållsavdrag om man låter utföra hushålls- eller vårdarbete, underhållsarbeten i bostaden eller installation av datateknik.

Avdragets självriskandel är 100 euro och maximibeloppet 2 400 euro/person 2014. Självrisken dras av bara en gång. På grund av att hushållsavdraget är individuellt kan makar sammanlagt få ett avdrag på 4 800 euro (4 000 euro 2013). Makarna beviljas avdrag enligt hur de har anhållit om det i beskattningen. Självrisk dras av för bägge makarna.

Hushållsavdraget dras av från skatten på förvärvsinkomst och kapitalinkomst. De flesta avdragen görs från förvärvsinkomster vilket resulterar i en mindre penningsumma. Om skattebeloppet inte räcker till för att göra hushållsavdraget, kan avdraget inte göras. Det får inte överföras till följande år.

Källa: http://www.vero.fi/sv-FI/Personkunder/Hushallsavdrag