Frontveteraner och änkor

– kompletterande hjälp med att sköta hemmet

Veteranservice betyder hjälp med städning och gårdsarbeten, hjälp vid utomhusvistelse och butiks-, läkar- eller apoteksbesök samt 10-15 gånger massage med remiss.

Veteranservice beviljas av Vasa stad med servicesedel eller av en frontveteranorganisation, se kontaktuppgifter via länken.

Beställ service för veteraner från oss, Sirpa.