Arbetssökande och praktikanter

Kom på arbetspraktik till oss.

Kom på arbetspraktik till oss. Hos oss genomför du en nyttig period av inlärning i arbetet och får värdefull praktisk erfarenhet. Vi erbjuder även läroavtalsplatser för studerande. Ivriga och intresserade studerande kan få kortjobb eller sommarjobb efter praktiken.

Om du vill praktisera eller jobba hos oss så skicka en fritt formulerad ansökan med e-post Sirpa Rintala. Förutom normal CV (utbildning, språkkunskaper, arbetserfarenhet osv.) så berätta hur många studiepoäng du har fått ihop hittills. Berätta också om dig själv, hurudan du är, vilka intressen och planer du har.  Berätta också vilka saker du tycker är viktiga i livet.

Arbetet kräver körkort, egen bil är en fördel.  Vi värdesätter flexibilitet när det gäller arbetstiderna.