Företaget

För att äldre ska klara sig hemma måste vissa grundläggande saker måste skötas ordentligt och systematiskt.

För att äldre ska klara sig hemma måste vissa grundläggande saker måste skötas ordentligt och systematiskt. Vi håller fast vid rutinerna utan att ändå vara några maskiner.

Som barn bodde jag i en stor släktgård. Redan som liten flicka gav jag min farmor hennes medicin som fanns i en plåtburk. Jag upplevde det som en väldigt fin och ansvarsfull uppgift. Redan då bestämde jag att jag skulle bli sjuksköterska. Min farmor var också en väldigt viktig person för mig. Nu tänker jag på samma sätt om våra kunder: de är alla väldigt viktiga människor. Varje gammal människa har ett liv bakom som vi ska respektera. Ett av rättesnörena i vårt företag är att vi förhåller oss till kunderna som till våra egna föräldrar.Min farmor var också en väldigt viktig person för mig. Nu tänker jag på samma sätt om våra kunder: de är alla väldigt viktiga människor. Varje gammal människa har ett liv bakom som vi ska respektera. Ett av rättesnörena i vårt företag är att vi förhåller oss till kunderna som till våra egna föräldrar.

För att äldre ska klara sig hemma måste vissa grundläggande saker måste skötas ordentligt och systematiskt. Vi håller fast vid rutinerna utan att ändå vara några maskiner. Hos oss får varje anställd vara sig själv. Arbetsglädje uppstår när man får göra det som man är bra på och kommunicera och samarbeta på sitt eget sätt. På så sätt uppstår också äkta möten med kunderna.

Vi väljer arbetstagare som vill ta itu med jobbet men också vara närvarande. Jag har byggt upp den här verksamheten ur hälsovårdarens synvinkel. Därför är jag också noga med att alla våra arbetstagare har utbildning och yrkeskompetens som motsvarar det egna arbetet. Hos oss jobbar äldre och unga, inflyttade och ortsbor. Det viktiga är att man kan och vill utföra sitt arbete och förmår sätta sig in i kundens situation.

Vi planerar våra dagar realistiskt så att vi kan utföra arbetet enligt överenskommen tidtabell. Om det uppstår överraskningar, till exempel en sjukdomsattack på något ställe, ringer vi till följande kund och berättar om ändringen. Om en arbetstagare byts ut, går den nya arbetstagaren aldrig ensam till kunden, utan alltid tillsammans med en känd vårdare. I en sådan situation vill vi alla att den nya personen presenteras för oss, och att den som vet hur saker och till ska vara instruerar den nya vårdaren. I överraskande situationer ser vi till att personalen på den nya vårdplatsen får all nödvändig information och vi lämnar dem uppgifter om vår kontaktperson. Detta är kontinuitet som hjälper alla att sköta sitt arbete bra.

Vi vill vara värdiga förtroende. Berätta för oss, vad kan vi göra för dig eller dina anhöriga?

företagare, 1. Vasa Seniorservice Ab