Vammaisen henkilökohtainen avustaminen

Henkilökohtainen avustaja toimii vaikeavammaisen henkilön tukena.

Henkilökohtainen avustaja toimii vaikeavammaisen henkilön tukena. Hän auttaa asiakasta päivittäisissä toimissa ja mahdollistaa esim. itsenäisen asuminen.  Auttaminen tarkoittaa esim. työhön, opiskeluun, sosiaalisiin vuorovaikutustilanteisiin, harrastuksiin, liikkumiseen, pukeutumiseen, peseytymiseen, ruokailuun ja ulkoiluun liittyvää apua.

Henkilökuntamme toimii myös vaikeavammaisten henkilökohtaisina avustajina. Henkilökunnassamme on myös miespuolinen avustaja, jonka apua voi tarvita esim. uimahallin vesiterapiassa.

Vammaispalvelulain mukaan vaikeavammaisella henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen avustajaan. Palvelut voidaan maksaa palvelusetelillä tai hoitaa kunnan maksusitoumuksella.

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää, Sirpa.