Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennystä voi saada, jos teettää kotitalous- tai hoitotyötä

Kotitalousvähennystä voi saada, jos teettää kotitalous- tai hoitotyötä, asunnon kunnossapitotöitä tai tietotekniikkalaitteiden asennusta.

Vähennyksen omavastuu on 100 euroa ja enimmäismäärä 2 250 euroa/henkilö vuonna 2021. Omavastuu vähennetään vain kerran. Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, joten puolisot voivat saada yhteensä 4 500 euron vähennyksen. Puolisoille vähennys myönnetään siten, kun he ovat sitä verotuksessa pyytäneet. Molemmilta puolisoilta vähennetään omavastuu.

Kotitalousvähennys vähennetään ansio- ja pääomatulojen verosta. Useimmat muut vähennykset tehdään ansiotuloista, jolloin rahallinen vaikutus on vähäisempi. Jos verot eivät riitä vähennyksen tekemiseen, vähennystä ei voi tehdä. Sitä ei voi siirtää seuraaville vuosille.

Lähde: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/